Enschedese Tandartsen
Wat te doen bij spoed?
Begin > Spoed informatie
In spoedgevallen kunt u contact opnemen met de tandartsendienst. Maar uitsluitend in onderstaande situatie:
  • er is sprake van een spoedeisende situatie: nabloedingen, ongeval, acute ontsteking en acute heftige pijn.
  • 's avonds, 's nachts en tijdens weekeinden, en wanneer uw eigen tandarts afwezig is.
  • indien u ingeschreven staat in een praktijk van een Enschedese tandarts.
  • overdag als uw eigen tandarts afwezig is.
Alleen in bovenstaande gevallen kunt u contact opnemen met de tandartsendienst:

0900 - 128 26 32

Indien u door de tandartsendienst bent doorverwezen, moet u het volgende meenemen naar de dienstdoende tandarts:
  • legitimatie bewijs.
  • verzekeringspapieren.
  • contant geld (pinnen is niet mogelijk!)

U ontvangt een nota welke u zelf, indien u voor tandheelkunde verzekerd bent, kunt indienen bij uw verzekering.